שיעור 10 - לולאות

ברוכים הבאים לשיעור העשירי!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: הקדמה

חלק 2: כתובות הלדים במסך

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 int counter = 0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 leds[0] = CRGB::Blue;
 FastLED.show();
}

void loop() {

}
 

חלק 3: לולאת While

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 leds[0] = CRGB::Blue;
 leds[1] = CRGB::Blue;
 FastLED.show();

}

void loop() {

}
 

הקוד של הלולאה

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 int counter = 0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 while (counter<16)
 {
  leds[counter] = CRGB::Blue;
  FastLED.show();
  delay(1000);
  counter = counter +1;
 }


}

void loop() {

}
 

חלק 4: משימת הדלקה וכיבוי!

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 int counter = 0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 while (counter<16)
 {
  leds[counter] = CRGB::Blue;
  FastLED.show();
  delay(500);
  counter = counter +1;
 }
 while (counter>=0)
 {
  leds[counter] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
  delay(500);
  counter = counter - 1;
 }

}
 

חלק 5: לולאה בתוך לולאה

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 int counter = 0;
 int new_counter = 0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 while (new_counter<4)
 {
  counter = 0;
  new_counter++;
  //LEDs ON
  while (counter<16)
  {
   leds[counter] = CRGB::Blue;
   FastLED.show();
   delay(50);
   counter = counter +1;
  }
  
  //LEDs OFF
  counter = 15;
  while (counter>=0)
  {
   leds[counter] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
   delay(50);
   counter = counter - 1;
  }
 }
}

void loop() {

} 

חלק 6: המשימה - דגל שחמט

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 int counter = 0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 //LEDs ON
 //Paint 0,2,4,6,8,10,12,14,16
 while (counter<16)
 {
  leds[counter] = CRGB::Blue;
  FastLED.show();
  delay(50);
  counter = counter + 2;
 }

 counter = 1;
 //Paint 1,3,5,7,9,11,13,15
 while (counter<16)
 {
  leds[counter] = CRGB::Red;
  FastLED.show();
  delay(50);
  counter = counter + 2;
 }
 
}

void loop() {

}