שיעור 11 - לולאת FOR

ברוכים הבאים לשיעור!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: הקדמה

חלק 2: לולאת FOR

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 int counter = 0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 //LEDs ON
 while (counter<16)
 {
  leds[counter] = CRGB::Blue;
  FastLED.show();
  delay(50);
  counter = counter + 1;
 }
 
}

void loop() {

} 

חלק 3: איך נבחר באיזו לולאה להשתמש?

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

 
 //FastLED
 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];
 
 //Ultrasonic
 int trigPin = 12;  // Trigger
 int echoPin = 35;  // Echo
 long duration, inches, cm=0;
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {

  //Read ultrasonic
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = duration / 29 / 2;
  
  while (cm<15)
  {
   //=========Start blinking============
   for(int i=0; i<16; i++) {
     leds[i] = CRGB::Red;
   }    
   FastLED.show(); 
   delay(250);
   
   for(int i=0; i<16; i++) {
     leds[i] = CRGB::Black;
   }  
   FastLED.show(); 
   delay(250);
   //=========End Blinking===============
    
   //Read ultrasonic again
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
   delayMicroseconds(10);
   digitalWrite(trigPin, LOW);
   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
   cm = duration / 29 / 2;
  } 
}
 

חלק 4: הדפסת ספרות

העתיקו את הקוד מקופסה זו:

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];
 
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 leds[0] = CRGB::Red;
 FastLED.show();
}

void loop() {

}
 

חלק 5: הצגת כל הספרות

//FastLED
 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

void setup() {
  //FastLED setup
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(50);

  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[5] = CRGB::Red;
  leds[6] = CRGB::Red;
  leds[10] = CRGB::Red;
  leds[13] = CRGB::Red;   
  FastLED.show(); 
  delay(1000);

  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[6] = CRGB::Red;
  leds[9] = CRGB::Red;
  leds[13] = CRGB::Red;   
  leds[14] = CRGB::Red; 
  leds[15] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
}


void loop() {


}
 

בונוס: הדפסת מרחק

 //FastLED
 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 //Ultrasonic Setup
 int trigPin = 12;  // Trigger
 int echoPin = 35;  // Echo
 
void setup() {
 //FastLED setup
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 Serial.begin(9600);
}


 // 0-10 | 1
 // 10-20 | 2
 // 20-30 | 3
 // 30-40 | 4
 // 40-50 | 5
 // 50-60 | 6
 // 60-70 | 7
 // 70-80 | 8
 // 80-90 | 9
void loop() {
  // ============  Read Ultrasonic sensor ==============
  long duration, inches, cm;
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = duration / 29 / 2;
  Serial.println(cm);

   
  // ============  Draw digits ==============
  //Draw digit 1
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[5] = CRGB::Red;
  leds[6] = CRGB::Red;
  leds[10] = CRGB::Red;
  leds[13] = CRGB::Red;   
  FastLED.show(); 
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
  //Draw digit 2
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[6] = CRGB::Red;
  leds[9] = CRGB::Red;
  leds[13] = CRGB::Red;   
  leds[14] = CRGB::Red; 
  leds[15] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
  //Draw digit 3
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[6] = CRGB::Red;
  leds[10] = CRGB::Red;   
  leds[14] = CRGB::Red; 
  leds[15] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
  //Draw digit 4
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[7] = CRGB::Red;
  leds[6] = CRGB::Red;
  leds[5] = CRGB::Red;   
  leds[10] = CRGB::Red; 
  leds[13] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
 
  //Draw digit 5
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[7] = CRGB::Red;
  leds[8] = CRGB::Red;   
  leds[9] = CRGB::Red; 
  leds[10] = CRGB::Red; 
  leds[13] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
 
  //Draw digit 6
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[7] = CRGB::Red;
  leds[8] = CRGB::Red;   
  leds[9] = CRGB::Red; 
  leds[10] = CRGB::Red; 
  leds[13] = CRGB::Red; 
  leds[15] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
 
  //Draw digit 7
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[5] = CRGB::Red;
  leds[9] = CRGB::Red;   
  leds[15] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
 
  //Draw digit 8
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[5] = CRGB::Red;
  leds[7] = CRGB::Red;   
  leds[8] = CRGB::Red; 
  leds[9] = CRGB::Red; 
  leds[10] = CRGB::Red; 
  leds[13] = CRGB::Red; 
  leds[15] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();
 
 
  //Draw digit 9
  leds[0] = CRGB::Red;
  leds[1] = CRGB::Red;
  leds[2] = CRGB::Red;
  leds[5] = CRGB::Red;
  leds[7] = CRGB::Red;   
  leds[8] = CRGB::Red; 
  leds[9] = CRGB::Red; 
  leds[10] = CRGB::Red; 
  leds[13] = CRGB::Red; 
  FastLED.show();  
  delay(1000);
  //Turn off screen
  for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
   leds[i] = CRGB::Black;
  FastLED.show();

}
 

בונוס: פתרון המשימה

פתרון המשימה:

 
 //FastLED
 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33
 CRGB leds[NUM_LEDS];

 //Ultrasonic Setup
 int trigPin = 12;  // Trigger
 int echoPin = 35;  // Echo
 
void setup() {
 //FastLED setup
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
 Serial.begin(9600);
}

   // 0-10 | 1
   // 10-20 | 2
   // 20-30 | 3
   // 30-40 | 4
   // 40-50 | 5
   // 50-60 | 6
   // 60-70 | 7
   // 70-80 | 8
   // 80-90 | 9
   
void loop() {
  // ============  Read Ultrasonic sensor ==============
  long duration, inches, cm;
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = duration / 29 / 2;
  Serial.println(cm);

   
  // ============  Draw digits ==============
  if ((cm>0)&&(cm<10))
  {
   //Draw digit 1
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[5] = CRGB::Red;
   leds[6] = CRGB::Red;
   leds[10] = CRGB::Red;
   leds[13] = CRGB::Red;   
   FastLED.show(); 
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }
  if ((cm>10)&&(cm<20))
  {
   //Draw digit 2
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[6] = CRGB::Red;
   leds[9] = CRGB::Red;
   leds[13] = CRGB::Red;   
   leds[14] = CRGB::Red; 
   leds[15] = CRGB::Red; 
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }
  if ((cm>20)&&(cm<30))
  {
   //Draw digit 3
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[6] = CRGB::Red;
   leds[10] = CRGB::Red;   
   leds[14] = CRGB::Red; 
   leds[15] = CRGB::Red; 
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }
  if ((cm>30)&&(cm<40))
  {
   //Draw digit 4
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[7] = CRGB::Red;
   leds[6] = CRGB::Red;
   leds[5] = CRGB::Red;   
   leds[10] = CRGB::Red; 
   leds[13] = CRGB::Red; 
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }
  if ((cm>40)&&(cm<50))
  {
   //Draw digit 5
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[7] = CRGB::Red;
   leds[8] = CRGB::Red;   
   leds[9] = CRGB::Red; 
   leds[10] = CRGB::Red; 
   leds[13] = CRGB::Red; 
  
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }

  if ((cm>50)&&(cm<60))
  {
   //Draw digit 6
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[7] = CRGB::Red;
   leds[8] = CRGB::Red;   
   leds[9] = CRGB::Red; 
   leds[10] = CRGB::Red; 
   leds[13] = CRGB::Red; 
   leds[15] = CRGB::Red; 
  
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }

  if ((cm>60)&&(cm<70))
  {
   //Draw digit 7
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[5] = CRGB::Red;
   leds[9] = CRGB::Red;   
   leds[15] = CRGB::Red; 
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }

  if ((cm>70)&&(cm<80))
  {
   //Draw digit 8
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[5] = CRGB::Red;
   leds[7] = CRGB::Red;   
   leds[8] = CRGB::Red; 
   leds[9] = CRGB::Red; 
   leds[10] = CRGB::Red; 
   leds[13] = CRGB::Red; 
   leds[15] = CRGB::Red; 
  
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }

  if ((cm>80)&&(cm<90))
  {
   //Draw digit 9
   leds[0] = CRGB::Red;
   leds[1] = CRGB::Red;
   leds[2] = CRGB::Red;
   leds[5] = CRGB::Red;
   leds[7] = CRGB::Red;   
   leds[8] = CRGB::Red; 
   leds[9] = CRGB::Red; 
   leds[10] = CRGB::Red; 
   leds[13] = CRGB::Red; 
   FastLED.show();  
   delay(1000);
   //Turn off screen
   for (int i=0 ; i<16 ; i++ )
    leds[i] = CRGB::Black;
   FastLED.show();
  }
}