שיעור 4 - מטריצה ורמזור

ברוכים הבאים לשיעור הרביעי!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: חוזרים לעניינים

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(A3,OUTPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 digitalWrite(A3,HIGH);
 delay(2000);
 digitalWrite(A3,LOW);
 delay(500);
} 

חלק 2: מה זו מטריצה ומה עושים איתה?

חלק 3: טריקים עם מטריצה

חלק 4: ממטריצה למעגל מודפס

חלק 5: מתח, זרם והתנגדות

חלק 6: חיבור הלדים של הרמזור

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(A3,OUTPUT);
 pinMode(A4,OUTPUT);
 pinMode(3,OUTPUT);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 digitalWrite(A3,HIGH);
 digitalWrite(A4,HIGH);
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(2000);
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,LOW);
 digitalWrite(3,LOW);
 delay(500);
} 

חלק 7: תכנות הרמזור

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 //Green
 pinMode(A3,OUTPUT);
 //Yellow
 pinMode(A4,OUTPUT);
 //RED LED
 pinMode(3,OUTPUT);
}

void loop() {
 //Green
 digitalWrite(A3,HIGH);
 digitalWrite(A4,LOW);
 digitalWrite(3,LOW);
 delay(2000);

 //Yellow
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,HIGH);
 digitalWrite(3,LOW);
 delay(1000);

 //Red
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,LOW);
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(2000);
  
 //From red to green
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,HIGH);
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(1000);
} 

בונוס: אנימציה של לדים

void setup() {
 //Green
 pinMode(A3,OUTPUT);
 //Yellow
 pinMode(A4,OUTPUT);
 //RED LED
 pinMode(3,OUTPUT);
}

void loop() {
 //Turning on green led
 digitalWrite(A3,HIGH);
 digitalWrite(A4,LOW);
 digitalWrite(3,LOW);
 delay(100);
 //Turning on yellow led
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,HIGH);
 digitalWrite(3,LOW);
 delay(100);
 //Turning on red led
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,LOW);
 digitalWrite(3,HIGH);
 delay(100);  
 //ALL LEDs OFF
 digitalWrite(A3,LOW);
 digitalWrite(A4,LOW);
 digitalWrite(3,LOW);
 delay(1000);
}