שיעור 7 - משתנים וג'ויסטיקים

ברוכים הבאים לשיעור השביעי!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: הקדמה

חלק 2: משתנים

int age = 36;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 age = age + 1;
 Serial.println(age);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

} 
int age = 36;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 age = age + 1;
 Serial.println(age);
 delay(500);
} 

חלק 3: פעולות על משתנים

int age = 36, coffee = 4, water = coffee*2;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 
 Serial.print("Age: ");
 Serial.println(age);

 Serial.print("Coffee: ");
 Serial.println(coffee);

 Serial.print("Water: ");
 Serial.println(water);

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 age++;
 Serial.print("Age: ");
 Serial.println(age);
 delay(500);
} 

חלק 4: איך עובד ג'ויסטיק?

חלק 5: קוד ג'ויסטיק

void setup() {
 // put your setup code here, to run once: 
 pinMode(A0,INPUT);
 pinMode(A1,INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 int x_value = analogRead(A0);
 int y_value = analogRead(A1);
 
 Serial.print("X: ");
 Serial.println(x_value);
 
 Serial.print("Y: ");
 Serial.println(y_value);
 
 Serial.println("========");
 
 delay(100);

} 

חלק 6: קבועים

חלק 7: הגה לפליירו!