שיעור 9 - לדים ומנגינות

ברוכים הבאים לשיעור התשיעי!

השיעור מורכב מסדרה של סרטונים, צפו בהם לפי הסדר.

תהנו 🙂

חלק 1: מתחילים!

חלק 2: מסך לדים

חלק 3: ספריית FastLED

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33  
 CRGB leds[NUM_LEDS];

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 leds[0] = CRGB::Red; 
 FastLED.show(); 
 delay(30); 
} 

חלק 4: מדליקים עוד לדים!

 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33  
 CRGB leds[NUM_LEDS];

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 leds[0] = CRGB::Blue; 
 leds[4] = CRGB::Red; 
 leds[9] = CRGB::Pink; 
 FastLED.setBrightness(50);
 FastLED.show(); 
 delay(30); 
} 

חלק 5: לדים רצים

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 // Turn the first led red for 1 second
 leds[0] = CRGB::Red; 
 FastLED.show();
 delay(1000);
 
 // Set the first led back to black for 1 second
 leds[0] = CRGB::Black;
 FastLED.show();
 delay(1000);
} 

חלק 6: סיפריית מנגינות

#include <melody_player.h>
#include <melody_factory.h>

int buzzerPin = 14;

MelodyPlayer player(buzzerPin);

void setup() {
 String notes[] = { "C4", "G3", "G3", "A3", "G3", "SILENCE", "B3", "C4" };
 Melody melody = MelodyFactory.load("Nice Melody", 175, notes, 8);
 player.play(melody);
}

void loop() {} 

חלק 7: פתרון המשימה

 //Melody library
 #include <melody_player.h>
 #include <melody_factory.h>
 int buzzerPin = 14;
 MelodyPlayer player(buzzerPin);
  
 //FastLED Library
 #include <FastLED.h>
 #define NUM_LEDS 16
 #define DATA_PIN 33  
 CRGB leds[NUM_LEDS];

void setup() {
 String notes[] = { "C4", "G3", "G3", "A3", "G3", "SILENCE", "B3", "C4" };
 Melody melody = MelodyFactory.load("Nice Melody", 175, notes, 8);
 player.play(melody);
 
 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
 FastLED.setBrightness(50);
}

void loop() 
{
  for(int dot = 0; dot < NUM_LEDS; dot++) 
  { 
    leds[dot] = CRGB::Red;
    FastLED.show();
    // clear this led for the next time around the loop
    leds[dot] = CRGB::Black;
    delay(30);
  }
}